بدون دسته بندیدنیای کوهنوردیکوهنوردان جهانکوهنوردی
موضوعات داغ

رینهولد مسنر

رینهولد مسنر یا رینهولد آندریاس مسنر. متولد ۱۹۴۴. کوهنورد ایتالیایی، آلمانی زبان. نویسنده، کاشف، کوهنورد. وی اولین صعود انفرادی به قله اورست را انجام داد. همچنین اولین صعود به اورست بدون اکسیژن کمکی به همراه پیتر هبلر از شاهکارهای اوست.

مسنر اولین کوهنوردی در تاریخ است که توانست ۱۴ قله هشت هزار متری اصلی جهان را صعود نماید. وی همچنین اولین کسی بود که قطب جنوب و گرین لند را بدون ماشین برفی یا سگ های سورتمه طی کرد. همچنین از صحرای گبی به تنهایی رد شد. مسنر بیش از ۸۰ کتاب به رشته تحریر درآورده است. وی در سال ۲۰۱۸ به همراه کریستوف ویلیچکی جایزه شاهزاده اوستریاس را دریافت کرد.

زندگی

مسنر در ویلنوب تیرول جنوبی کودکی خود را گذراند. مادر وی ماریا ، فرزند یک مغازه دار بود. پدرش در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان سرباز آلمانی در برابر شوروی جنگیده بود. مسنر دارای هشت خواهر و بردار بود.

رینهولد مسنر اولین سالهای صعود را در آلپ و دولومیتها گذراند. اولین قله اش را در سن ۵ سالگی صعود کرد. در سیزده سالگی به همراه برادرش گونتر صعود را شروع کرد. در سنین ۲۰ سالگی آنها از بهترین کوهنوردان آلپ بودند.

در سالهای ۱۹۶۰ وی تحت تاثیر هرمان بول، یکی از حامیان و پیشروان سبک آلپی در هیمالیا قرار گرفت. این روش به دنبال صعود در کوهها در تیمهای کوچک و با تجهیزات کمینه بود.

موج کوه
صعود انفرادی به نانگاپاربات از رخ دیامیر

مسیر کوهنوردی مسنر

اولین صعود بزرگ وی در سال ۱۹۷۰ و در جبهه عظیم روپال نانگاپاربات انجام شد. صعودی که به یک تراژدی تلخ انجامید. آنها به قله دست یافتند، اما در بازگشت از جبهه دیامیر برادرش گونتر جان خود را از دست داد. در سال ۲۰۱۰ فیلمی با عنوان نانگاپاربات درباره این صعود ساخته شد.

مسنر
رینهولد و گونتر در صعود تراژیک جبهه روپال

در سالهای ۱۹۷۰ مسنر و هبلر توانستند صعودهای سرعتی در دیواره آیگر – ۱۰ ساعت – و لس درویتز – ۸ ساعت انجام دهند. اولین صعود وی به گاشربروم یک در سه روزاز مسیری جدید انجام شد.

در سالهای ۱۹۷۸ مسنر و هبلر توانستند به قله اورست بدون اکسیژن کمکی برای اولین بار صعود کنند. این اولین باری بود که یک انسان توانسته بود در آن ارتفاع بدون اکسیژن کمکی صعود نماید. او این صعود را بدون هبلر و به تنهایی هم تکرار کرد. این صعود اولین صعود انفرادی اورست بود.

رینهولد مسنر
هبلر و مسنر در اولین صعود بدون اکسیژن کمکی اورست

در سال ۱۹۷۸ مسنر به صورت انفرادی رخ دیامیر در نانگاپاربات را صعود کرد. در سال ۱۹۸۶ ، وی تبدیل به اولین انسانی شد که چهارده قله اصلی بالاتر از هشت هزار متری را صعود کرده بود.

رینهولد مسنر از قطب جنوب با اسکی به همراه آرود فوچز گذشته است. در سالهای بین ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ به عنوان یک عضو پارلمان اروپا از طرف حزب سبز ایتالیا انتخاب شد. او همچنین در بین پایه گذاران  Mountain Wilderness می باشد. وظیفه این سازمان مردم نهاد حمایت از کوههای جهان است. در سال ۲۰۰۴ وی مسافت ۲۰۰۰ کیلومتری صحرای گبی را به تنهایی طی کرد. در ۲۰۰۶ موزه مسنر را ایجاد کرد. مسنر دوبار ازدواج کرد و در مجموع دارای چهار فرزند می باشد.

صعودها در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰

در این سالها وی بیش از ۵۰۰ صعود در آلپ را سرپرستی کرد. مسیر های زیادی در این کوهها گشود. همچنین صعودهای زمستانی زیادی انجام داد. در سال ۱۹۶۸ به همراه هبلر اولین صعود به رخ غربی یروپوجا در آند را به انجام رساند. مسنر در این سالها به عنوان بهترین کوهنورد آلپ شناخته شده بود.

صعودهای مسنر در هشت هزار متری ها

وی اولین انسانی است که توانست ۱۴ هشت هزار متری را صعود نماید. وی همه قلل را بدون اکسیژن کمکی صعود کرد.

سالقلهتوضیحات
۱۹۷۰نانگاپارباتاولین صعود رخ روپال و اولین تراورس کوه از طریق جبهه دیامیر با همراه برادرش گونتر.
۱۹۷۲ماناسلواولین صعود رخ جنوب غربی کوه. پیش از آن حتی یک عکس هم از این رخ وجود نداشته است. اولین صعود به ماناسلو بدون اکسیژن کمکی.
۱۹۷۵گاشربروم ۱اولین صعود بدون اکسیژن کمکی به همراه پیتر هبلر.
۱۹۷۸اورستاولین صعود بدون اکسیژن کمکی به همراه پیتر هبلر.
۱۹۷۸نانگاپارباتاولین صعود انفرادی یک هشت هزار متری از بیس کمپ. ایجاد یک مسیر جدید در رخ دیامیر، بعد از آن هرگز تکرار نشد.
۱۹۷۹کی۲صعود به سبک کپسوله. به همراه میشل داخر.
۱۹۸۰اورست اولین صعود انفرادی کوه و بدون اکسیژن کمکی. از بیس کمپ به قله. در طی فصل مونسن . مسیر جدید در رخ شمالی اورست.
۱۹۸۱شیشاپانگماصعود به همراه فریدل موچلخنر
۱۹۸۲کانگچنجونگامسیر جدید در رخ شمالی کوه، مسنر به همراه فریدل موچلخنر. سبک کپسوله.
۱۹۸۲گاشربروم ۲به همراه صبیر نظیر و شیرخان.
۱۹۸۲برودپیک
۱۹۸۳چوآیوصعود یک وریشن به همراه هانس کامرلندر و داخر.
۱۹۸۴گاشربروم یک و دواولین تراورس دو هشت هزار متری بدون بازگشت به بیس کمپ. مسنر و کامرلندر
۱۹۸۵آناپورنااولین صعود رخ شمال غربی کوه
۱۹۸۵دائولاگیریبه همراه هانس کامرلندر
۱۹۸۶ماکالوبه همراه موچلیخنر و کامرلندر.
۱۹۸۶لوتسهاولین انسان صعود کننده به همه هشت هزار متری ها
کوهنوردی
رینهولد مسنر و هانس کامرلندر در گاشربروم یک

برخی از سایر اکسپدیشن ها

 • ۱۹۷۲ نوشاخ(۷۴۹۲ متر) افغانستان.
 • ۱۹۷۳ مارمولادا، ستون غربی اولین صعود.
 • ۱۹۷۴ دیواره جنوبی آکونکاگوآ. – اولین صعود سرعتی آیگر مسیر هکمیر به همراه هبلر در ده ساعت.
 • ۱۹۷۶ دنالی(۶۱۹۳ متر) اولین صعود به رخ آفتاب نیمه شب.
 • ۱۹۷۹ امداد و صعود در آمادابلام.
 • ۱۹۸۱ چاملانگ(۷۳۱۷ متر).
 • ۱۹۸۵ تراورس تبت و اکتشاف کایلاش.
 • ۱۹۸۶ صعود به وینسون مسیف بلندترین قله قطب جنوب.
 • مسنر همچنین از قطب جنوب ، گرین لند و صحرا گبی رد شد.
 • وی در فهرست صعود کنندگان به هفت قله هفت قاره قرار دارد.

رکوردهای گینس

نام مسنر برای نه بار در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.

 • اولین صعود به ماناسلو بدون اکسیژن کمکی.
 • اولین صعود انفرادی به اورست.
 • اولین صعود بدون اکسیژن کمکی به اورست و کی۲.
 • اولین صعود به سه قله بلند جهان بدون اکسیژن کمکی.
 • اولین صعودکننده به سه هشت هزار متری. هت تریک در قلل بلند.
 • اولین صعود به چهارده هشت هزار متری
 • اولین صعود به چهارده هشت هزار متری بدون اکسیژن کمکی.
 • اولین صعود به اورست بدون اکسیژن کمکی.
 • اولین صعود به گاشربروم یک بدون اکسیژن کمکی.

فعالیت سیاسی مسنر

در سال ۱۹۹۹ وی به عنوان عضو پارلمان اروپا در فدراسیون سبزها انتخاب گردید. تا سال ۲۰۰۴ به این فعالیت پرداخت تا بازنشسته شد. مسنر به طور رسمی عضو سبزهای تیرول جنوبی می باشد. در طول زندگی خود وی با تمام قوا حامی سیاست های محیط زیستی بوده است.

پایان./ با موج کوه همراه باشید.

امتیاز کاربران: ۴.۹ ( ۶ رای)
بنر تبلیغاتی باشگاه ورزشی موج
برچسب ها

mojekooh

*مهدی جباریان : شروع فعالیت کوهنوردی 1376 برخی صعودهای شاخص: • گشایش مسیر در دیواره پاتخت ، زمستانی ، سبک آلپی • رکورد صعود چهارجبهه دماوند در 25 ساعت و سی دقیقه:شروع از گوسفندسرا، مسیرهای جنوبی، غربی، شمالی، شمال شرقی، پایان در گوسفندسرا • صعود سه جبهه دماوند در 21 ساعت: شروع از گوسفندسرا، مسیرهای جنوبی، شمالی و شمال شرقی • رکورد صعود آزاد انفرادی دهلیز مرکزی یخار از معدن تا انتهای یخچال در 12 ساعت • صعود زمستانی دماوند 9 مرتبه: گرده شرقی(تیغه های یخار)، جنوبی، شمالی، یکروزه... • صعود دماوند مجموعا 87 مرتبه در فصول مختلف یالهای گوناگون. • صعود زمستانی گرده شرقی سرکچال به خلنو • صعود زمستانی قلل شاخک و علم کوه از مسیر سیاسنگا • رکورد صعود سرعتی آزاد انفرادی گرده آلمانها از ونداربن تا تنگ گلو در 7 ساعت و سی و سه دقیقه • تلاش برای صعود زمستانی آلپی ترکیبی دیواره علم کوه مسیر هاری رست، صعود برتر سال 96 • صعود به گرده آلمانها دوازده مرتبه در فصل بهار و تابستان و پاییز – صعود یکروزه گرده آلمانها • صعود یکروزه دیواره علم کوه، مسیر هاری رست از ونداربن به ونداربن بدون بارگذاری 21:33 ساعت • صعود دو مسیر هاری رست و فرانسوی های دیواره علم کوه در یک روز • رکورد عبور از البرز، شروع دربند توچال تا آزادکوه کلاک ، 102 کیلومتر، 9000 متر صعود در 46 ساعت • رکورد صعود سرعتی خط الراس دوبرار در 17 ساعت و نه دقیقه • صعود سرعتی از پل خواب توچال کلک چال جمشیدیه در 15 ساعت و 20 دقیقه • صعود یکروزه از دربند توچال تا سرکچال سپیدستان در 23 ساعت و 50 دقیقه ، 65 کیلومتر، • صعود قله خان تنگری 7010 متر • تلاش برای صعود قله ماناسلو 8163 متر • صعود یخچالهای شمالی سبلان، کسری، یخار • صعود و تمرین سنگنوردی در دیواره های شروین، پلخواب، بیستون.... • گشایش مسیر در دیواره های کاسونک، شروین، اوسون ترکیبی ... • مربی کوهپیمایی درجه سه سایر: کمربند مشکی جودو دان یک

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن