آمادگی جسمانی, اسکای رانینگ, تریل رانینگ, تمرین کوهنوردی, دوچرخه سواری, دوچرخه سواری, دویدن, کوهنوردی
ارسال شده توسط

سندروم قلب ورزشکار در کوهنوردی، دویدن و ورزش های استقامتی

سندروم قلب ورزشکار یا Athletic Heart Syndrome یا قلب ورزشی یک وضعیت فیزیولوژیک...