۹ عکس قدیمی از کوه دماوند: سفری در تاریخ

در این مطلب به دیداری تاریخی از بام ایران دماوند می پردازیم. کوهی که همواره در دل ما ایرانیان و اساطیرمان قرار دارد. در این رهگذر سفری کوتاه و دلچسب به تاریخ دماوند و آنان که دل در گروی عشق آن نهاده بودند خواهیم داشت.

۱. تصویر قدیمی دماوند مربوط به سال ۱۸۸۸

این تصویراز محل استقرار عشایر در سال ۱۸۸۸ گرفته شده است.

این عکس نیز مانند عکس قبلی با امضای پاکزاد در دسترس می باشد. اینطور به نظر می رسد که این عکس قدیمی دماوند از ناحیه امامزاده هاشم یا بلندی های اطراف آن گرفته شده است.

۲. تصویر دهانه آتشفشان قله دماوند مربوط به دهه ۱۳۶۰

این عکس نیز مانند عکس قبلی با امضای پاکزاد در دسترس می باشد. اینطور به نظر می رسد که این عکس قدیمی دماوند از ناحیه امامزاده هاشم یا بلندی های اطراف آن گرفته شده است.

۳. عکس قدیمی دماوند مربوط به ۱۳۳۵

عکس با امضای پاکزاد منتشر شده است. آنچه در این تصویر به چشم میخورد شکافهای یخچالی کوه است که نشاندهنه برف زیاد آن دوران می باشد. چیزی که این روزها از دیگر اثری از آن نیست. این تصویر احتمالا از رخ شمال شمال شرقی کوه گرفته شده است. منبع: فرارو

این عکس نیز مانند عکس قبلی با امضای پاکزاد در دسترس می باشد. اینطور به نظر می رسد که این عکس قدیمی دماوند از ناحیه امامزاده هاشم یا بلندی های اطراف آن گرفته شده است.

۴. عکس قدیمی تمام رخ دماوند مربوط به سال ۱۳۴۵

این عکس نیز مانند عکس قبلی با امضای پاکزاد در دسترس می باشد. اینطور به نظر می رسد که این عکس قدیمی دماوند از ناحیه امامزاده هاشم یا بلندی های اطراف آن گرفته شده است.

این عکس نیز مانند عکس قبلی با امضای پاکزاد در دسترس می باشد. اینطور به نظر می رسد که این عکس قدیمی دماوند از ناحیه امامزاده هاشم یا بلندی های اطراف آن گرفته شده است.

۵. بارگاه سوم در ۱۳۵۲

جناب آقای رفعتی افشار، رییس فدراسیون وقت به همراه آقای علی فرامرزپور در بارگاه سوم. منبع: mountaindamavand

عکس قدیمی دماوند

۶. قله دماوند در مرداد ۱۳۲۶

نفرات تصویر از راست به چپ: آقایان عباس مژده بخش – محمد علی پرویزی – منوچهر جهانبگلو و علی فرامرزی. عکاس: آقای علی اعظمی. منبع: mountaindamavand

پست مرتبط

عکس قدیمی دماوند

۷. یخچال یخار در ۱۳۴۳

یخچال یخار عظیم ترین و زیباترین یخچال ایران است. تصویر زیر حجم گسترده یخ این یخچال در سال ۱۳۴۳ را به تصویر می کشد. منبع: یخچالهای ایران

این عکس نیز مانند عکس قبلی با امضای پاکزاد در دسترس می باشد. اینطور به نظر می رسد که این عکس قدیمی دماوند از ناحیه امامزاده هاشم یا بلندی های اطراف آن گرفته شده است.

۸. گروه کوهنوردی باشگاه

این عکس به همراه آقای علی فرامرزپور به عنوان راهنمای کوهنوردی در دهانه دماوند اخذ شده است. منبع: mountaindamavand

این عکس نیز مانند عکس قبلی با امضای پاکزاد در دسترس می باشد. اینطور به نظر می رسد که این عکس قدیمی دماوند از ناحیه امامزاده هاشم یا بلندی های اطراف آن گرفته شده است.

۹. روح انگیز حکیمی ۱۳۵۲

عکس مربوط به صعود کوهنورد پیشگام روح انگیز حکیمی در سال ۱۳۵۲ به دماوند است. در این برنامه تیم آنان روی قله شبمانی داشت. منبع: کوچ مرغان

عکس قدیمی دماوند

مطالب مرتبط

۴.۵/۵ - (۱۱ امتیاز)
مهدی جباریان

مهدی جباریان

*مهدی جباریان : شروع فعالیت کوهنوردی 1376 برخی صعودهای شاخص: • گشایش مسیر در دیواره پاتخت ، زمستانی ، سبک آلپی • رکورد صعود چهارجبهه دماوند در 25 ساعت و سی دقیقه:شروع از گوسفندسرا، مسیرهای جنوبی، غربی، شمالی، شمال شرقی، پایان در گوسفندسرا • صعود سه جبهه دماوند در 21 ساعت: شروع از گوسفندسرا، مسیرهای جنوبی، شمالی و شمال شرقی • رکورد صعود آزاد انفرادی دهلیز مرکزی یخار از معدن تا انتهای یخچال در 12 ساعت • صعود زمستانی دماوند 10 مرتبه: گرده شرقی(تیغه های یخار)، جنوبی، شمالی، یکروزه... • صعود دماوند مجموعا 104 مرتبه در فصول مختلف یالهای گوناگون. • صعود زمستانی گرده شرقی سرکچال به خلنو • صعود زمستانی قلل شاخک و علم کوه از مسیر سیاسنگا • رکورد صعود سرعتی آزاد انفرادی گرده آلمانها از ونداربن تا تنگ گلو در 7 ساعت و سی و سه دقیقه • تلاش برای صعود زمستانی آلپی ترکیبی دیواره علم کوه مسیر هاری رست، صعود برتر سال 96 • صعود به گرده آلمانها چهارده مرتبه در فصل بهار و تابستان و پاییز – صعود یکروزه گرده آلمانها • صعود یکروزه دیواره علم کوه، مسیر هاری رست از ونداربن به ونداربن بدون بارگذاری 21:33 ساعت • صعود دو مسیر هاری رست و فرانسوی های دیواره علم کوه در یک روز • رکورد عبور از البرز، شروع دربند توچال تا آزادکوه کلاک ، 102 کیلومتر، 9000 متر صعود در 46 ساعت رکورد صعود سرعتی زمستانی گرده آلمانها از ونداربن به ونداربن در 67 ساعت • رکورد صعود سرعتی خط الراس دوبرار در 17 ساعت و نه دقیقه • صعود سرعتی از پل خواب توچال کلک چال جمشیدیه در 15 ساعت و 20 دقیقه • صعود یکروزه از دربند توچال تا سرکچال سپیدستان در 23 ساعت و 50 دقیقه ، 65 کیلومتر، • صعود قله خان تنگری 7010 متر • تلاش برای صعود قله ماناسلو 8163 متر • صعود یخچالهای شمالی سبلان، کسری، یخار • صعود و تمرین سنگنوردی در دیواره های شروین، پلخواب، بیستون.... • گشایش مسیر در دیواره های کاسونک، شروین، اوسون ترکیبی ... • مربی کوهپیمایی درجه سه سایر: کمربند مشکی جودو دان یک