دیواره نوردی, سنگنوردی, سنگنوردی طبیعت, کوهنوردان ایران, کوهنوردی, کوههای ایران
ارسال شده توسط

گزارش گشایش مسیر تبریزی ها – دیواره علم کوه – 1387 – از زبان احد نصیرزاده

در این مطلب گزارشی خواندنی از گشایش مسیر تبریزی ها روی دیواره علم کوه از زبان ...