شروع فعالیت کوهنوردی  ۱۳۷۶

برخی صعودهای شاخص :

 • رکورد صعود چهارجبهه دماوند در ۲۵ ساعت و سی دقیقه:شروع از گوسفندسرا، مسیرهای جنوبی، غربی، شمالی، شمال شرقی، پایان در گوسفندسرا
 • گشایش مسیر در دیواره تخت سلیمان زمستانی- به سبک آلپی
 • صعود سه جبهه دماوند در ۲۱ ساعت: شروع از گوسفندسرا، مسیرهای جنوبی، شمالی و شمال شرقی
 • رکورد صعود آزاد انفرادی دهلیز مرکزی یخار از معدن تا انتهای یخچال در ۱۲ ساعت
 • صعود زمستانی دماوند ۱۱ مرتبه: گرده شرقی(تیغه های یخار)، جنوبی، شمالی، یکروزه…شبمانی زمستانی قله
 • صعود دماوند مجموعا ۱۰۸ مرتبه در فصول مختلف یالهای گوناگون.
 • صعود زمستانی گرده شرقی سرکچال به خلنو
 • صعود زمستانی قلل شاخک و علم کوه از مسیر سیاسنگا
 • رکورد صعود سرعتی فری سولو گرده آلمانها از ونداربن تا تنگ گلو در ۷ ساعت و سی و سه دقیقه
 • تلاش برای صعود زمستانی آلپی ترکیبی دیواره علم کوه مسیر هاری رست، صعود برتر سال ۹۶
 • صعود به گرده آلمانها چهارده مرتبه در فصل بهار و تابستان و پاییز – صعود یکروزه گرده آلمانها
 • صعود یکروزه دیواره علم کوه، مسیر هاری رست از ونداربن به ونداربن بدون بارگذاری ۲۱:۳۳ ساعت
 • صعود دو مسیر هاری رست و فرانسوی های دیواره علم کوه در یک روز
 • رکورد عبور از البرز، شروع دربند توچال تا آزادکوه کلاک ، ۱۰۲ کیلومتر، ۹۰۰۰ متر صعود در ۴۶ ساعت
 • رکورد صعود سرعتی خط الراس دوبرار در ۱۷ ساعت و نه دقیقه از پل مرغ تا دهنار – ۲۲ ساعت از پل مرغ تا کهنک
 • صعود سرعتی از پل خواب توچال کلک چال جمشیدیه در ۱۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
 • صعود یکروزه از دربند توچال تا سرکچال سپیدستان در ۲۳ ساعت و ۵۰ دقیقه ، ۶۵ کیلومتر،
 • صعود زمستانی گرده آلمانها در ۶۷ ساعت از ونداربن به ونداربن
 • صعود زمستانی یخچال شمالی سبلان
 • صعود قله خان تنگری ۷۰۱۰ متر
 • تلاش برای صعود قله ماناسلو ۸۱۶۳ متر
 • صعود یخچالهای شمالی سبلان، کسری، یخار
 • صعود و تمرین سنگنوردی در دیواره های شروین، پلخواب، بیستون….
 • گشایش مسیر در دیواره های کاسونک، شروین، اوسون ترکیبی …
 • مربی کوهپیمایی درجه سه

مهدی جباریان

سایر سوابق ورزشی مهدی جباریان:

 • کمربند مشکی جودو دان یک
 • ده سال سابقه مدیریت ورزشی

تحصیلات :

 • دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران.
 • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • مهندس معماری – کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی.