موج کوه با بهره گیری از کادر تخصصی خود و همکاری با باشگاه ورزشی موج افتخار دارد در خدمت ورزشکاران عزیز باشد. آمادگی جسمانی در هر ورزشی ضروریست و دستیابی به آمادگی در ورزشهای مختلف تفاوت دارد. رسیدن به سطح بالای آمادگی جسمانی عامل ضروری در موفقیت یک ورزشکار خواهد بود.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با متخصصین موج کوه از طریق شماره ۰۹۱۲۱۴۸۴۱۷۰ در واتزاپ تماس حاصل نمایید.

برنامه ریزی تمرین آمادگی جسمانی

برنامه ریزی تمرین آمادگی جسمانی در موج کوه بر اساس گامهای زیر انجام میشود:

 • مصاحبه اولیه با ورزشکار.
 • تکمیل فرم ارزیابی
 • هدف گذاری مشارکتی بین ورزشکار و متخصصین موج کوه.
 • برنامه ریزی تمرینی و مشاوره تغذیه.
 • ارزیابی هفتگی.
 • اصلاح دوره ای برنامه ریزی با توجه به نقاط قوت و ضعف و اهداف.

این برنامه بر اساس شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار در ورزشهای مختلف طراحی میشود و هدف آن رسیدن به آمادگی تخصصی مورد نیاز است. در برنامه ریزی تمرین آمادگی جسمانی موارد زیر ارزیابی می شود:

 • سابقه تمرینی
 • سابقه قهرمانی و فعالیت های شاخص.
 • سابقه بیماری و آسیبهای گذشته.
 • تغذیه فعلی ورزشکاران.
برنامه تمرین آمادگی جسمانی موارد زیر را در بر خواهد گرفت:
 • برنامه ریزی تمرینات عمومی و تخصصی.
 • مشاوره تغذیه.
 • مشاور مصرف مکملهای مجاز و تایید شده.
 • مشاوره در خصوص حرکات اصلاحی و رفع آسیب دیدگی ها.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با متخصصین موج کوه از طریق شماره ۰۹۱۲۱۴۸۴۱۷۰ در واتزاپ تماس حاصل نمایید.