بهترین سطح برای دویدن کدام است: آسفالت، خاک..؟

4 (2) بسیاری از دونده ها، دویدن در مسیرهای تریل و خاکی را دوست دارند. برخی دیگر ترجیح می دهند … ادامه خواندن بهترین سطح برای دویدن کدام است: آسفالت، خاک..؟