ریکاوری فعال چیست و چگونه انجام می شود؟

یک تمرین ریکاوری فعال شامل انجام تمرینات با شدت کم پس از یک تمرین شدید است. به عنوان مثال می … ادامه خواندن ریکاوری فعال چیست و چگونه انجام می شود؟