گرم کردن قبل از ورزش [فواید، اصول، نکات، مثال]

اولین مرحله در انجام ورزش و تمرین گرم کردن است. انجام درست گرم کردن قبل از ورزش باعث افزایش عملکرد ورزشی و کاهش احتمال آسیب دیدگی ورزشکار می شود. این باعث می شود که از جلسه تمرینی خود لذت برده و از نظر ذهنی برای انجام تکنیک ها آماده شوید. در این مقاله ابتدا به … ادامه خواندن گرم کردن قبل از ورزش [فواید، اصول، نکات، مثال]