روش های تعیین شدت تمرین : ۴ متد و سایر نکات

شدت تمرین ورزشی میزان انرژی مصرفی شما را برای تمرین اندازه گیری می کند. بیاموزید که چگونه سطح شدت تمرین مناسب را برای روتین بدن و آمادگی جسمانی خود انتخاب کنید. در این نوشته به بیان شدت تمرین، انواع آن، نحوه اندازه گیری و نکات کمکی در این رابطه پرداخته ایم. با موج کوه همراه … ادامه خواندن روش های تعیین شدت تمرین : ۴ متد و سایر نکات