چگونه در بدنسازی حجم بگیریم؟ ۱۴ نکته اساسی

در حالی که کارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای به حداکثر رساندن رشد عضلانی در طول یک دوره حجم گرفتن انجام دهید، این ایده که می توانید به طور طبیعی «سریع» عضله به دست آورید می تواند برای کسانی که عجله دارند گمراه کننده باشد. حقیقت سخت این است که رشد عضلانی با … ادامه خواندن چگونه در بدنسازی حجم بگیریم؟ ۱۴ نکته اساسی