بدنسازی با وزنه سبک یا سنگین: کدام بهتر است؟

0 (0) «مسئله استفاده از وزنه های سنگین یا سبک برای عضله سازی یکی از رایج ترین سؤالات تمرینی است. … ادامه خواندن بدنسازی با وزنه سبک یا سنگین: کدام بهتر است؟