قانون ۸۰/۲۰ در تمرین ورزش های استقامتی چیست؟

فهرست محتوا نمایش جف لووه، سلطان یخ (۱۹۵۰-۲۰۱۸) پیاده روی اینتروال چیست؟ شش مزایا عالی برای سلامتی ۸۰ درصد چقدر است؟ روش تعیین شدت آیا قانون ۸۰/۲۰ برای ورزشکاران با حجم تمرین کم اعمال می شود؟ پست مرتبط جف لووه، سلطان یخ (۱۹۵۰-۲۰۱۸) پیاده روی اینتروال چیست؟ شش مزایا عالی برای سلامتی روش‌های تمرینی مختلفی … ادامه خواندن قانون ۸۰/۲۰ در تمرین ورزش های استقامتی چیست؟