تفاوت کوهنوردی، کوهپیمایی و پیمایش!

1 (2) بسیاری از افراد این طور تصور می کنند که کوهنوردی و کوهپیمایی مترادف همدیگر هستند. اگر چه هر … ادامه خواندن تفاوت کوهنوردی، کوهپیمایی و پیمایش!