سرمازدگی در کوهنوردی: علل، درجات و درمان

یکی از مشخصه های ارتفاع بالا سرمای بیشتر هواست و همین موضوع هم باعث می شود احتمال سرما زدگی بیشتر … ادامه خواندن سرمازدگی در کوهنوردی: علل، درجات و درمان