تغذیه در کوهنوردی {در کوهنوردی چه غذایی بخوریم؟}

یکی از نکات مهم تغذیه در کوهنوردی خوردن غذاهایی است که به آنها عادت دارید. فرق اساسی در اینجا دو چیز است:‌اول دسترسی به غذاهای متنوع مانند آنچه در یخچال می توانیم بیابیم. دوم ، شرایط ارتفاع که روی سیستم گوارش تاثیر می گذارد. فهرست محتوا نمایش مهمترین نکات برای تغذیه در کوهنوردی چقدر باید … ادامه خواندن تغذیه در کوهنوردی {در کوهنوردی چه غذایی بخوریم؟}