کوه دماوند کجاست (ارتفاع، نقشه، نکات صعود… )

کوه دماوند بلندترین قله سرزمین ماست. محل قرار گیری آن در رشته کوه البرز و در ناحیه جاده هراز می باشد. که البته از نظر تقسیم بندی های کشوری در استان مازندران قرار گرفته است. اما می توان گفت که بهترین دسترسی آن برای صعود از تهران می باشد. در زمانی که آسمان صاف و … ادامه خواندن کوه دماوند کجاست (ارتفاع، نقشه، نکات صعود… )