کوه دماوند : ارتفاع، نقشه و هر آنچه که باید بدانید.

کوه دماوند بلندترین قله سرزمین ماست. محل قرار گیری آن در رشته کوه البرز و در ناحیه جاده هراز می … ادامه خواندن کوه دماوند : ارتفاع، نقشه و هر آنچه که باید بدانید.