نحوه برقرار کردن کارگاه سنگنوردی {آموزش استفاده از کارگاه}

یک کارگاه سنگنوردی یک سیستم است که از نقاط اتکای جدا از هم با پیوند دادن آنها به یکدیگر ایجاد میشود تا یک نقطه اصلی به منظور متصل کردن طناب و صعودکننده ها برقرار شود. یادگیری هرچه بیشتر درباره کارگاههای سنگنوردی تاثیر بسیار زیادی در کارآیی صعود به خصوص صعودهای چندطوله و دیواره نوردی خواهد … ادامه خواندن نحوه برقرار کردن کارگاه سنگنوردی {آموزش استفاده از کارگاه}