هزینه صعود به اورست چقدر است؟

هزاران نفر تا به امروز موفق به صعود به اورست شده اند. اینروزها به دلیل توسعه تکنولوژی و پیشرفت تجهیزات از سختی صعود کم شده است. اما یک مشکل بزرگ همچنان پا برجاست و آنهم هزینه صعود به اورست می باشد. در ادامه با بعضی از نرخ های صعود به این قله آشنا خواهید شد. … ادامه خواندن هزینه صعود به اورست چقدر است؟