برودپیک کجاست؟[راهنمای صعود به قله برودپیک]

برودپیک ، با نام محلی فایچان کانگری نیز شناخته میشود. این کوه در مرز پاکستان و چین و رشته کوههای قراقوروم در کنار برخی از مرتفع ترین کوههای جهان مانند گاشربروم ها و کی۲ واقع شده است. برودپیک با ارتفاع ۸۰۴۷ متر به عنوان دوازدهمین کوه مرتفع جهان شناخته می شود. اولین صعود در سال … ادامه خواندن برودپیک کجاست؟[راهنمای صعود به قله برودپیک]