سبک آلپی یا سبکبار در کوهنوردی چیست؟

صعود به سبک آلپی پیرامون کوهنوردی بر اساس خوداتکایی می باشد. حمل همه تجهیزات ، غذا ، ادوات شبمانی و برجای نگذاشتن اثری در مسیر از ابتدایی ترین نکات مورد توجه در این اسلوب می باشند. این راهی است که بسیاری از کوههای آلپ صعود شده اند که از نام آن هم پیداست. فهرست محتوا … ادامه خواندن سبک آلپی یا سبکبار در کوهنوردی چیست؟