۷ تمرین ساده برای بهبود تکنیک پا در سنگنوردی

احتمالا این جمله را بارها شنیده اید: “آنچه که در سنگنوردی مهم است تکنیک پا میباشد” اگر چه این جمله اطلاعات زیادی درباره چگونگی تکنیک پا به دست نمی دهد و احتمالا خیلی مفید نیست. در اینجا لیستی ارایه شده است که با بهره گیری از ۷ مشق ساده و مجموعه ای از راهنماها تکنیک … ادامه خواندن ۷ تمرین ساده برای بهبود تکنیک پا در سنگنوردی