بیس کمپ اورست کجاست؟[راهنمای سفر و سایر نکات]

این راهنما به شما توضیحات کامل و دیدی خوب درباره سفر و پیمایش بیس کمپ اورست شامل برخی از مهمترین نکات خواهد داد. شاید نکاتی در مورد میزان سختی، شرایط غذا و استراحت مدنظرتان باشد که در طول مقاله پیرامون آنها توضیح داده میشود. با موج کوه همراه باشید. فهرست محتوا نمایش میزان سختی مسیر … ادامه خواندن بیس کمپ اورست کجاست؟[راهنمای سفر و سایر نکات]