انرژی بار خانگی بسازید.

در این مطلب یاد می گیرید که چطور انرژی بار خانگی بسازید. این انرژی بارها از نمونه های بازاری ارزانتر هستند. همچنین می توانید مزه آنها را باب میل خود تغییر دهید. همچنین می توان محتویاتشان را بر اساس چیزهای دیگر تغییر داد. حدود سی دقیقه طول می کشد تا انرژی بار خودتان را تولید … ادامه خواندن انرژی بار خانگی بسازید.