هم هوایی در کوهنوردی چیست: اصول و نکات کلیدی

هم هوایی در کوهنوردی به ساده ترین بیان انطباق با شرایط ارتفاع و کوهستان می باشد. هر کوهنوردی که به ارتفاعات بالا صعود می کند به دنبال راهی است که بدن برا برای شرایط آماده سازد. بدن در شرایط ارتفاع به شکلی غیر منتظره عمل می نماید. یک کوهنورد تنها می تواند امید وار باشد … ادامه خواندن هم هوایی در کوهنوردی چیست: اصول و نکات کلیدی